Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2011

Πάμε σαν άλλοτε...

Από την εφημ. ΕΜΠΡΟΣ 4-10-1912

 Τότε οι Σοσιαλιστές ήσαν φιλο-Οθωμανοί,
τώρα είναι Νεο-Οθωμανοί!

Δεν υπάρχουν σχόλια: