Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011

Παμμακεδονικές προς ΥΠΠΟ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ                       Μαρούσι, 24-01-2011
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ         Αριθ. Πρωτ. 9142/Γ2
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΘΕΜΑ: Απάντηση εγγράφου

Απαντώντας σε σχετικό έγγραφό σας που αφορά σε βιβλία Ιστορίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σας γνωρίζουμε τη με αρ. πρωτ. 20/13-01-2011 απάντηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, η οποία έχει ως εξής:
«…σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΠΔ 60/2006 (ΦΕΚ30-3-2006) για την αξιολόγηση της Ιστορίας στο Γενικό Λύκειο οι μαθητές αξιολογούνται, μεταξύ άλλων και σε "Δύο τουλάχιστον θέματα που απαιτούν σύνθεση ιστορικών γνώσεων και κριτική ικανότητα. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να χρησιμοποιούνται ερωτήσεις επεξεργασίας ιστορικού υλικού, το οποίο δίνεται στους μαθητές σε φωτοτυπία. Το υλικό αυτό αφορά γραπτές ιστορικές πηγές, εικαστικά έργα, χάρτες, διαγράμματα κτλ. που χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία ή ως μέσα άντλησης στοιχείων για την εξαγωγή ιστορικών συμπερασμάτων".
Η διδακτική επεξεργασία ιστορικού υλικού κειμενικού, εικαστικού, χαρτογραφικού, διαγραμμάτων, πινάκων κτλ. προβλέπεται επίσης από το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος ως διδακτική μέθοδος ενδεδειγμένη για την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της κριτικής ικανότητας των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι διδάσκοντες επιλέγουν με ευθύνη τους ιστορικό υλικό κειμενικό ή μη, πέραν εκείνου που περιλαμβάνεται στα σχολικά εγχειρίδια με κριτήριο την κατά το δυνατόν πολυπρισματική του οπτική, ώστε να αναπτυχθεί προβληματισμός και ανταλλαγή επιχειρημάτων μεταξύ των μαθητών. Ο έλεγχος της αξιοπιστίας μιας ιστορικής πηγής και η κριτική ανάλυση των θέσεων που προβάλλονται από αυτήν συνιστούν, ως εκ τούτου, ουσιώδες στοιχείο της διαδικασίας άσκησης της κριτικής ικανότητας των μαθητών. Για τον λόγο αυτό, όσο ευρύτερο είναι το φάσμα του ιστορικού υλικού, όχι μόνο από την ελληνική αλλά και από τη διεθνή βιβλιογραφία, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι καθηγητές της Ιστορίας, ειδικά του Λυκείου, τόσο περισσότερο ενισχύεται η δυνατότητα των επιλογών και της ανάληψης πρωτοβουλίας από την πλευρά τους.
Το συγκεκριμένο τετράτομο έργο του Κέντρου για τη Δημοκρατία και τη Συμφιλίωση στη Νοτιανατολική Ευρώπη, στο οποίο αναφέρεται η επιστολή, αποτελεί συλλογή ευρέος φάσματος ιστορικών πηγών που προέρχονται από τις χώρες της ευρύτερης περιοχής και που εκφράζουν, όπως είναι αναμενόμενο, την οπτική των διαφόρων λαών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για την εθνική τους ιστορία, με προφανείς τις συχνά εκ διαμέτρου αντιτιθέμενες μεταξύ τους εκτιμήσεις και απόψεις. Ως συλλογή πηγών, είναι αυτονόητο ότι σε καμία περίπτωση το έργο αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε να χρησιμοποιηθεί ως σχολικό βιβλίο, διότι δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές των σχολικών βιβλίων.
Η δυνατότητα, ωστόσο, των καθηγητών της Ιστορίας στο Λύκειο να αντλούν κατά την κρίση τους και με την επιστημονική και παιδαγωγική τους ευθύνη ιστορικό υλικό που δίνει στους μαθητές τους τη δυνατότητα να συγκρίνουν, να αξιολογούν, να αντικρούουν και να αποδέχονται ή να απορρίπτουν απόψεις και ερμηνείες που διατυπώνονται μέσα στο υπό επεξεργασία ιστορικό υλικό, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να απαγορευθεί, όταν μάλιστα αυτό είναι ελεύθερα προσβάσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο στο διαδίκτυο, όπως συμβαίνει και με το συγκεκριμένο έργο, το οποίο είναι ανηρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου. Αντίθετα, οι καθηγητές της Ιστορίας όχι μόνο ενθαρρύνονται αλλά και επιμορφώνονται από τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Παιδείας, ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιούν διδακτικά αυτές ακριβώς τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών στην εποχή μας κατά τον παιδαγωγικά προσφορότερο τρόπο.»
                                                                                      
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣΚαι η απάντηση των Παμμακεδονικών Οργανώσεων:

ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΥΦΗΛΙΟΥ
Επικοινωνία: Nina Gatzoulis
President of the Committee of World Pan-Macedonian Associations
Email: ninagatz@comcast.net
Τηλ: 603-742-0466
Φαξ: 603- 617-2977

24 Φεβρουαρίου 2011

Προς κ. Στυλιανό Μερκούρη

Διευθυντή Ενιαίου Διοικητικού Τομέα
Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Δ/νση Σπουδών Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Τμήμα Α’

Αξιότιμε κύριε Διευθυντά,

Λάβαμε την από 24-1-2011 9142/Γ2 απάντησή σας σε συνέχεια του δικού μας εγγράφου που αφορά βιβλίο ιστορίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και σας ευχαριστούμε που είχατε την καλοσύνη να απαντήσετε.
Οι Παμμακεδονικές Ενώσεις Υφηλίου των οποίων οι χιλιάδες των μελών τους, όπως και ο τίτλος τους δηλώνει, μολονότι μακριά από την πατρίδα, είναι ευαισθητοποιημένες σε θέματα που αφορούν και την εκπαίδευση. Οτιδήποτε σχετικά με την εκπαίδευση στο Κέντρο και ιδιαίτερα η ύλη και το περιεχόμενο του μαθήματος της ιστορίας, οπωσδήποτε θα καταλήξει και στο εκπαιδευτικό σύστημα της ομογένειας. Θα μας επιτρέψετε κύριε Διευθυντά να συμφωνήσουμε με όσα γράφετε στο προαναφερθέν έγγραφό σας με το άρθρο 15 του ΠΔ 60/2006 (ΦΕΚ30-3-2006) για την αξιολόγηση της Ιστορίας στο Γενικό Λύκειο. Θέλουμε όμως να θέσουμε υπ’ όψιν σας και να μεριμνήσετε για τα δέοντα από τη θέσης σας ως Διευθυντής στη νευραλγική θέση που η Πολιτεία σας ανέθεσε.
Οι Παμμακεδονικές Ενώσεις Υφηλίου, με αφορμή το τετράτομο έργο του Κέντρου Δημοκρατίας και Συμφιλίωσης Νοτιοανατολικής Ευρώπης απευθύνθηκαν εκ νέου σε πανεπιστημιακούς και εκπαιδευτικούς οι οποίοι κρίνουν το έργο αυτό και το βρίσκουν ακατάλληλο για την εκπαιδευτική διαδικασία.
Ο Καθηγητής Σπυρίδων Σφέτας ο οποίος διδάσκει στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην Κριτική Προσέγγιση του Εναλλακτικού Εκπαιδευτικού Υλικού για τη Διδασκαλία της Νεότερης Ιστορίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αναλύει εκτενέστατα τα τέσσερα βιβλία του τετράτομου και τα βρίσκει ακατάλληλα για οποιαδήποτε προσπάθεια διδασκαλίας, έστω και σαν εναλλακτικό εκπαιδευτικό υλικό.
Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών σε επιστημονική ημερίδα στις 29 Απριλίου 2007 εξέτασε με προσοχή το περιεχόμενο αυτού του έργου και με ανακοίνωσή της απεφάνθη πως τέτοιου είδους ιστορικής διδασκαλίας «βιάζει βάρβαρα και διαστρεβλώνει εσκεμμένα την εθνική και θρησκευτική συνείδηση των Ελληνοπαίδων της η ίδια η Πατρίδα τους...» Τονίζοντας αναφέρει πως η ΕΜΣ είναι «αποφασισμένη να υπερασπιστεί εμπράκτως την Ιστορία, το Έθνος και το Σύνταγμα» το οποίο επιτάσσει (άρθρο 16 παρ 2): «η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και σκοπό έχει την ...ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης των Ελλήνων».
Στην επιστολή σας αναφέρετε πως υπάρχει «η δυνατότητα, ωστόσο, των καθηγητών της Ιστορίας στο Λύκειο να αντλούν κατά την κρίση τους και με την επιστημονική και παιδαγωγική τους ευθύνη ιστορικό υλικό...». Στη σφαίρα του ιδιωτικού βίου και στην ελεύθερη αγορά ιδεών ο καθένας είναι ελεύθερος να γράφει και να διαγράφει την ιστορία, σύμφωνα με τις αντιλήψεις του. Απαγορεύεται όμως κατηγορηματικά εκ του Συντάγματος να τις εισάγει στη Δημόσια Παιδεία της Ελλάδας και να τις διδάσκει στη μαθητιώσα νεολαία εν ονόματι του Ελληνικού κράτους. Το Σύνταγμα στη διάταξή του (άρθρο 120 παρ. 24) διατάσσει: «Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και η αφοσίωση στην Πατρίδα αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων. Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων».
Η Ομάδα 21 σε άρθρο της στο ΠΑΡΟΝ της Κυριακής αναρωτιέται: «Πώς μεταλλάχτηκε έτσι η νεολαία; Τι συνέθλιψε τη ζωή της; Τη συνέθλιψαν οι μειωμένες προσδοκίες για το μέλλον της; Ή μήπως τη συνέθλιψε η αγωγή που (δεν) της δώσαμε, τα πρότυπα που (δεν) της περάσαμε, οι αξίες με τις οποίες (δεν) τη γαλουχήσαμε; Μήπως επί 15 χρόνια δοκιμάζουμε κάθε μορφή αποδόμησης του «εμείς»;…»
Συνεπώς, κάθε πολίτης υπερασπιζόμενος το Σύνταγμα, δικαιούται και υποχρεούται να προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας με αίτηση ακυρώσεως και να ζητήσει την ακύρωση των ανωτέρω αντισυνταγματικών πράξεων. Το Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων υποχρεούται να εφαρμόσει το Σύνταγμα, να υπερασπιστεί την πιστή τήρησή του και να προστατεύσει τη νεολαία από επικίνδυνες παραπληροφορήσεις ιστορικού περιεχομένου εις βάρος της Ελλάδας.
Κύριε Μερκούρη, ο απανταχού ελληνισμός είναι περήφανος για την ιστορία της Ελλάδας, για τη φυλή μας, για το Έθνος το Ελληνικό. Αναρωτιόμαστε γιατί η κυβέρνηση επέλεξε να διαγράψει από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων το επίθετο Εθνικής; Θα ήταν δυνατόν να ξανά-τοποθετηθεί, ούτως ώστε ο συνδετικός κρίκος μεταξύ μαθητιώσας νεολαίας, πατρίδας και συντάγματος να γίνει πιο στέρεος, πιο στενός;
 Σας ευχαριστούμε θερμότατα που διαθέσατε πολύτιμο χρόνο για την ανάγνωση της παρούσας και περιμένουμε ανταπάντηση στην επιστολή μας.

Με εκτίμηση,

Πρόεδρος Επιτροπής Παμμακεδονικών Ενώσεων Υφηλίου-Νίνα Γκατζούλη
Παμμακεδονική Ένωση ΗΠΑ-Δρ. Αντώνιος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος
Παμμακεδονική Ένωση Αυστραλίας-Δημήτρης Μηνάς, Πρόεδρος
Παμμακεδονική Ένωση Καναδά-Χαράλαμπος Μουτουσίδης, Πρόεδρος
Παμμακεδονική Ένωση Ευρώπης-Αρχιμανδρίτης Παντελεήμων Τσορμπατζόγλου, Πρόεδρος
Μακεδονικά Τμήματα Αφρικής-Αμύντας Παπαθανασίου, Πρόεδρος


Κοινοποίηση: Ελληνικό Κοινοβούλιο
                                                    ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: